Trung Than Dich Nhan Kiet [The Greatness Of A Hero] (20/20 Tap USLT HD720p)
Trung Than Dich Nhan Kiet [The Greatness Of A Hero] (20/20 Tap USLT HD720p)


Thông tin phim
Tên phim: Trung Thần Địch Nhân Kiệt -The Greatness of A Hero
Diễn viên: Quách Thiện Ni, Đường Ninh, Liêu Bích Nhi, Trịnh Tắc Sỹ, Cao Quân Hiên, Ngô Nặc Hoằng
Thể loại: Hồng Kông
Noi dung
Vào thời Võ chu, tể tướng Địch Nhân Kiệt (Trịnh Tắc Sỹ đóng) là một vị quan nổi tiếng cương chính liêm minh. Ông được nữ vương Võ Tắc Thiên (Trần Tú Châu đóng) hết lòng tin cẩn và được người đời tôn kính phong là “thanh thiên”.
Cháu trưởng của Võ Hậu, Võ Thừa Tự (Lê Diệu Tường đóng) là một kẻ vô cùng hiểm độc và ích kỷ, luôn chực chờ cơ hội để hãm hại Địch đại nhân hòng chiếm đoạt ngôi thái tử.
Để thực hiện âm mưu của mình, y vu khống Địch Nhân Kiệt cấu kết với phu quân của tiểu muội ông – Địch Thanh Loan (Liêu Bích Nhi đóng) – là Tống Đình Ngọc (Trần Cẩm Hồng đóng) mưu đồ tạo phản nhằm soán ngôi Võ hậu. Điêu đứng trước thủ đoạn hèn hạ của kẻ thù cộng với việc Võ hậu bị Thừa Tự xúi giục, cả nhà lớn nhỏ của Địch gia bị tống giam vào ngục chờ ngày xét xử.
May mắn thay, Địch Nhân Kiệt thoát được ngục tù trong lúc triều đình nhiễu nhương. Tuy nhiên, Võ Thừa Tự dọa sẽ giết nhị phu nhân của ông là Tào Nguyệt (Quách Thiện Ni đóng) để uy hiếp ông. Bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan, một người quang minh chính đại liêm khiết như Địch Nhân Kiệt sẽ xử trí ra sao trước thế lực hắc ám lẩn khuất trong bóng tối?


Download here
Tap 1: http://ryushare.com/321cf7ed7d4a/Trun.htm
Tap 2: http://ryushare.com/3305cc928db3/Trun.htm
Tap 3: http://ryushare.com/313423486d33/Trun.htm
Tap 4: http://ryushare.com/313423486d35/Trun.htm
Tap 5: http://ryushare.com/3305cc928db4/Trun.htm
Tap 6: http://ryushare.com/2e79a5593dc5/Trun.htm
Tap 7: http://ryushare.com/2e79a5593dda/Trun.htm
Tap 8: http://ryushare.com/304b4ea35da0/Trun.htm
Tap 9: http://ryushare.com/2f6279fe4c99/Trun.htm
Tap 10: http://ryushare.com/2f6279fe4c9b/Trun.htm
Tap 11: http://ryushare.com/313423486d4b/Trun.htm
Tap 12: http://ryushare.com/2e79a5593dde/Trun.htm
Tap 13: http://ryushare.com/2e79a5593de2/Trun.htm
Tap 14: http://ryushare.com/2f6279fe4c9f/Trun.htm
Tap 15: http://ryushare.com/2f6279fe4ca1/Trun.htm
Tap 16: http://ryushare.com/321cf7ed7d86/Trun.htm
Tap 17: http://ryushare.com/304b4ea35da8/Trun.htm
Tap 18: http://ryushare.com/2e79a5593de5/Trun.htm
Tap 19: http://ryushare.com/3305cc928dd0/Trun.htm
Tap 20: http://ryushare.com/321cf7ed7d73/Trun.htmTăng tốc độ download bằng cách mua tai khoản trả phí Mời mọi người mua tại đia chỉ để ủng hộ minh
http://ryushare.com/affiliate.python?aff_id=10317
Thanks all .
Để đăng ký và mua tài khoản pre Các bạn thực hiên các bước như sau
BƯỚC 1 Register 1 tài khoản từ địa chỉ trên
BƯỚC 2 Sau khi đăng ký song các bạn login usname và pass vào. Để nâng cấp tài khoản lên pre các bạn chọn mục RENEW PREMUIM và lụa chọn thời gian muốn úp.
BƯỚC 3: Chon link cân download và tận hương những bộ phim hay nhất.
Chúc các bạn vui vẻ