Vì sao phải cần lưu SHSH . vì mỗi kỳ ra iOS mới , apple sẽ khóa ko cho bạn restore lại phiên bản cũ hơn nếu bạn ko có lưu SHSH của iOS cũ . do đó phải lưu SHSH , sau đó muốn nâng iOS lên thì nâng, ko hài lòng thì về lại OS cũ .
Cách lưu SHSH bằng TiNyUmbrella

LINK Tải :


Làm sao để lưu SHSH bằng TiNyUmbrella

Bước 1:
Tải Java và tải TinyUmbrella bằng link trên.

Bước 2: Kết nối iPhone, iPod Touch hoặc iPad của bạn vào PC bằng cáp
Bước 3:
Mở TinyUmbrella và chọn thiết bị ở phía bên trái

Cách lưu SHSH bằng TiNyUmbrella
Bước 4: Bạy giờ click vào “Save All Available SHSH”
Cách lưu SHSH bằng TiNyUmbrella
Bước 5: Click vào nút “Save SHSH” phía bên phải.
Cách lưu SHSH bằng TiNyUmbrella
Bước 6: Ok,hoàn tất . thông báo đã lưu xong SHSH của iPHONE4 iOS 5.1.1 .
Cách lưu SHSH bằng TiNyUmbrella

Sau này có thể dùng với Redsn0w hoặc iFaith trong lúc cần Restore trở về phiên bản cũ.Bài này mình lấy và dịch lại từ absintheJailbreak