Thầy giáo hỏi các em lớp 3 trong giờ học:
- Trên thế giới nước nào nghèo nhất?
Các em học sinh trả lời:
- Các nước châu Phi.
- Việt nam
- Lào
...............
Thầy giáo hỏi vì sao? Không em nào giải thích được. Lúc đó thầy thấy Tèo dơ tay trả lời:
- Thưa thầy em biết rồi nước Campuchia ạ.
- "Vì sao? Em có thể giải thích không?" Thầy hỏi Tèo
- Dạ thưa thầy vì em thấy 1 trái "Cam" mà cả nước "pu" lại "chia" nhau thì chắc là nghèo nhất thế giới rồi.
ST